BRIL

Wanneer je naar ‘buiten’ kijkt, dan zie je ‘dingen’. Mensen die gelukkig zijn. Of ongelukkig. En alle varianten daartussen. Organisaties die succesvol zijn. Of niet. Bedrijven waarvoor het zelfde geldt. Maar ook mensen die ‘thuis’ gelukkig zijn. Of ongelukkig. Maar die op hun werk precies het omgekeerde laten zien.

Wat mij steeds weer boeit is de vraag: ‘Waarom?’

Om die vraag te beantwoorden, maak ik gebruik van de metafoor van de IJsberg.

De IJsberg bestaat uit drie delen: Het Zichtbare deel. De Waterlijn. Het Onzichtbare deel. Wat we zien – boven water – is het (dis)functioneren van mensen. Van bedrijven. Van een organisatie. De organisatie functioneert door de mensen die daar werkzaam zijn. De mensen zijn de Waterlijn. Maar onder water speelt zich nog veel meer af…

Wat we zien in organisaties, het ZICHTBARE, zijn Processen en procedures. Producten & diensten. Organisatiestructuren. In een succesvolle organisatie vormen deze elementen een coherent geheel. Dat wat zichtbaar is steeds het antwoord op de vraag “Waartoe zijn wij op Aard…”

Mensen in organisaties, de WATERLIJN, kenmerken zich door hun kennis (wat ze weten). Door hun vaardigheden (wat ze kunnen). Door hun gedrag (wat ze doen). En door hun waarden (wat ze vinden). In een succesvolle organisatie vormen deze elementen een coherent geheel. Ze zijn in lijn met het zichtbare. Wie en wat mensen ten diepste zijn wordt – mede – bepaald door de grond van waar ze komen.

In de ONZICHTBARE wereld van organisaties onderkennen we een aantal wetmatigheden: een Balans van Geven en Nemen. De wens er bij te horen. De Ordening van de organisatie Het weten wat de Oorsprong van de organisatie is. En het weten van het bestaan van een Leidend Beginsel. In een succesvolle organisatie vormen deze elementen een coherent geheel.

Dat wat onzichtbaar is, bepaald in hoge mate het gedrag van de organisatie en de mensen daarin…